Logo Asociatia de Psihoterapie Frankliana

Asociatia de Psihoterapie Frankliana in Romania 2017

SEMNIFICAȚIE LOGO ASOCIAȚIA DE PSIHOTERAPIE FRANKLIANĂ

Logoterapia și analiza existențială frankliană au la bază căutărea sensului existențial și a dimensiunii spirituale a vieții. Logo-ul Asociației de Psihoterape Frankliană a fost creat pornind tocmai de la această filosofie. La nivel profan, logo-ul reprezintă un chip stilizat. Pentru inițiați, acesta este profilul abstractizat al psihiatrului Victor Frankl, care ocrotește și veghează asupra nou-înființatei asociații. Supusă disecției, însă, imaginea are semnificații multiple. Esența sa este ochiul atotvăzător și atotcunoscător, creionat prin simbolul spiralei și întărit de sprânceana divină protectoare. Spirala este o formă geometrică des întâlnită în lumea naturală, ale cărei prime reprezentări își găsesc originile în preistorie. Este un simbol universal armonios, cu o amplă extindere geografică și o încărcătură hermeneutică profundă. În cazul de față, simbolizează o călătorie inițiatică bidirecțională. Urmată de la exterior spre interior, este calea dinspre lumea materială înspre cea spirituală, dinspre conștiința lumii exterioare către conștiința interioară de sine. Reprezintă căutarea sensului existenței, regăsirea sinelui și a spiritualului, respectiv contopirea cu Divinul și energiile Cosmosului. Interpretată în direcție inversă, dinspre interior spre exterior, spirala simbolizează expansiune, dezvoltare și evoluție. Indiferent de direcție, însă, este un simbol al renașterii și al retrezirii, al trecerii de la vechi la nou sub diverse forme și înțelesuri.

 THE MEANING OF THE LOGO OF THE ASSOCIATION OF FRANKLIAN PSYCHOTHERAPY

Logotherapy and existential analysis focus on the search for meaning in life and the spiritual dimension of existence. The logo of the Association of Franklian Psychotherapy revolves precisely around this philosophy. On a profane level, the logo is the depiction of a stylized face. For initiates, it is the abstracted profile of psychiatrist Victor Frankl who shields and oversees the newly founded association. However, once dissected, the image carries multiple meanings. Its essence is the all-seeing eye, sketched through the symbol of spiral and secured with the divine and protective eyebrow. The spiral is a geometric shape that often occurs in nature, and whose first representations date from prehistory. It a harmonious universal symbol, with a large geographic expansion and a deep hermeneutics. In this case, it symbolizes a bidirectional journey of initiation. From outside towards inside, it is the path that leads from the material to the spiritual world, from the consciousness of the external world to the inner consciousness of the self. It suggests the search for the sense of existence, the rediscovery of the self and the spiritual, as well as the unification with the Divine and the cosmic energies. In the opposite way, from the inside to the outside, the spiral symbolizes expansion, development and evolution. Regardless of the direction, it is a symbol of rebirth and awakening, of moving from the old to the new under different forms and meanings.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *